Logo
Original / The original

Razstava / Exhibition

Marko Mušič, arhitekt


arhitektove risbe in modeli snovanja cerkve Kristusovega učlovečenja v Dravljah / architect's conceptual drawings and models of the Church of the Incarnation of Christ, Ljubljana, Dravlje

ob tridesetletnici posvetitve / celebrating the thirtieth anniversary of the consecration

september 2015 / januar 2016