Logo
  >
Obeležje
VSEM
KI STE DALI
ŽIVLJENJE
ZA SLOVENIJOPrenašaj čas, ki si postavljen vanj,
povej kar čutiš in ne več ne manj.


William Shakespeare/ prevedel Oton Župančič

Žale, Ljubljana
projekt 2009, realizacija 2011