Logo
Znak v prostoru / A sign in the space

Nace Šumi

ISBN 86-7207-065-8


Iz knjige:

...Tudi novomeška avtobusna postaja je nastala na podlagi natečaja, na katerem je arhitekt prejel prvo nagrado in z njo povezano izvedbo. Nova avtobusna postaja je bila potrebna, ker prejšnja lokacija na pragu starega mestnega jedra pred Gorenjimi ali Ljubljanskimi vrati zaradi natrpanosti prometa ni bila več primerna...

...Lesena obloga je od vsega začetka zbujala začudenje, saj česa podobnega pri nas, posebej pri javnih stavbah, ne poznamo. Toda zamislimo si, kako nenavadno tuje bi se nam znak predstavil denimo v čisti betonski izvedbi ali v umetni plastiki. V takem primeru bi znak dobil pečat svetovljanske mode, tuje v dolenjski krajini. Lesena obloga je znak odlično udomačila, ne da bi zmanjšala njegovo berljivost...

...Naj tukaj po spominu citiram Mušičevo misel ob črnogorskem Kolašinu, kjer je arhitekt postavil imeniten kulturni dom. Rekel je, naj bo arhitektura sodobna, naj uporablja tudi zadnje tehnološke dosežke, vendar je treba vsaki kulturni pokrajini omogočiti, da živi s svojimi zgodovinskimi simboli ter tako množi in utrjuje ob vseh modernizacijah razpoznavne sestavine kulturne krajine...Projekt:
Znakovno oblikovanje pročelne stavbe z inicialkama NM ji daje potrebno identiteto in tudi v širši prostor vnaša prometno oznako kraja in nove postaje. Njena značilnost je daleč pred današnjimi trendi realizirana z naravnim lesom obložena fasada. Zaradi še vedno nedograjene poslovne stavbe ob prometni ploščadi (2. faza) ostaja (pročelni paviljon) torzo, obenem pa je razvrednotena druga stran vstopa v mesto, čeprav je za njeno ureditev arhitekt zmagal na natečaju.

The need for a pure identity for a new public building is realized with a magnified number plate abbreviation for Novo Mesto. Both letters - N and M – determine the most exposed side of the bus station also in a broader area. One of the characteristics is the implementation of natural wood coating (a pioneer, far before actual trends realized particularity). Because of still unrealized business building next to the traffic platform (2nd phase) the main building remains a torso. Adittionally stricken and affected by the willfully devalorised other side of the city’s entrance though the architect won a competition for its arrangement.monografija / monograph
Več v monografiji Znak v prostoru (ISBN 86-7207-065-8) / more in monograph A sign in the space (ISBN 86-7207-065-8).