Logo
  >
"Vila Bled" / "Vila Bled", Bled
5. bienale mladih ustvarjalcev 1967 / 5th Biannual of Young Architects 1967
arhitekt / architect Marko Mušič

Sanjska zamisel lastnega doma nekje ob območju jezera. Bivalni del je vkopan v strmo pobočje; osvetljen le z globokimi, v zemljino poglobljenimi vrezi. Tudi večnivojska glasbena dvorana, ki jo obvladujejo velike orgle, je izdolbena v strmi breg; Osvetljena je skozi odprtine nad visokim stropom. Le osrednji, delu in srečevanju namenjeni del vile je z drzno konstrukcijo pomaknjen nad obrežje in rob jezera. Prekriva ga svobodno zasnovana lesena streha, ki je po oblikah in izvedbi navezana na tradicije gradnje jezerskih čolnov...

The dream idea for his own house, somewhere on the lake banks. The living quarters are dug into the steep slope; it is illuminated only by deep cuts emerged into earth’s surface. The multilevel music hall, which is dominated by a large pipe organ, is recessed into the steep slope; it is illuminated through the openings above the high ceiling. Only the central area, the part intended for work and social life is moved above the embankment and edge of the lake with bold construction. It is covered by a freely designed wooden roof, relating to the design and execution of the lake boat building tradition...

monografije / monographs
Več v monografijah / More in monographs Vile / Villas (ISBN 86-7207-135-2), Znamenje / Signs (ISBN 86-7207-121-2), Univerzitetno središče v Skopju / University centre in Skopje, ISBN 978-961-268-027-5 (SAZU). [ ǀ ]