Logo
  >
Veliki portali /
The large porches, Žale, Ljubljana"Zelene plamenice", kot so pogovorno poimenovani Veliki portali, predstavljajo osrednji, prepoznaven in svojevrsten arhitekturni motiv, ki vizualno povezuje širši prostor celotnega obsežnega areala. Po eni strani predstavljajo oznake križišč glavnih poti osrednjega ljubljanskega pokopališča Carda in Decumana. Tako sečišče pešpoti PST (Pot spominov in tovarištva) in osrednjo sprehajalno alejo (sedanja Tomačevska cesta) kot tudi glavnega vhoda v novi del pokopališča. Markaciji južnega vhoda in vzhodne navezave, torej tudi simbolne povezave starejšega in novejšega dela pokopališča, ostajajo še neizvedene. Prav Osrednja sprehajalna aleja z južno in severno označitvijo, ki je načrtovana v poteku sedanje Tomačevske ceste bo pomenila dokončno pomensko in funkcionalno povezavo Žal v smiselno in pietetno celoto. Po drugi strani pa so visoki stebri z večno plapolajočimi ozelenjenimi vrhovi kot iskre v plamenu večnega ognja, ki brezčasno nagovarjajo obiskovalce.

"Green torches", as the large porches are commonly referred as, present a central, distinctive and unique architectural element that visually connects the space of the whole wide arreal. On one hand they mark intersections of the Cardo and Decumanus of the Ljubljana's central cemetery. On the other hand, the tall pillars with eternally flaring green tops are like sparks in the flame of eternal fire.

monografije / monographs
Več v monografijah / More in monographs: Nove Žale / New Žale, Monograph on the new part of Ljubljana Cemetery 726.8(497.12 Lj.), Znamenja / Signs, a book on architectural form, its contents and meanings (ISBN 86-7207-121-2), Vile / Villas (ISBN 86-7207-135-2), Mušičeve Žale / Mušič's Žale (ISBN 978-961-268-000-8). [ ǀ ]