Logo
  >
Spominsko obeležje žrtvam vojne in povojnih pobojev, Kotor Varoš, BiH / Memorial for victims of war and afterwar killings, Kotor Varoš, BiH

Ovalni, v žlahtnem cararrskem marmorju izvedeni kenotaf se izvija iz "zidov spomina" z imeni tisočerih žrtev, vojakov in civilistov, mož, žena, starcev in otrok, in se kot solza razliva na trg pred cerkvijo.

Oval cenotaph carved in precious Cararra marble is wrest from the walls of memory with thousands of names of victims, soldiers and civilians, men and women, elder and children, and poures out like a tear in the square at the church front. [ ǀ ]