Logo
Marjan Mušič Risbe / Marjan Mušič Drawings

ISSBN 44404480


trideset izbranih arhitekturnih risb / Thirty selected architectural drawings
spominski album ob devetdesetletnici rojstva in desetletnici smrti / commemorative album on the ninetieth birth anniversary and the tenth anniversary of the death of the architect Marjan Mušič

Besedilo: Nace Šumi / Izbor gradiva: Marko Mušič / Oblikovanje: Janez Suhadolc / tisk: Gorenjski tisk / Arhitekturne risbe: Marjan Mušič / 1994