Logo
  >
Gaj spomina II/ The remembrance haven II
projekt/ project 1997, 2010, realizacija 1. faze izvedbe/ 1st phaze of realization 2015, 2016

Subtilno umeščen v naravo spi Gaj spomina v zavetju mogočnih hrastov, se pogovarja s pticami ter gleda brezčasnost mogočnih gora, ki se raztezajo preko gomil parka raztosa na ljubljanskem pokopališču Žale. Presek življenj, presek gomile skrbno razporejen v neskončnost meandrov, ki soustvarjajo skupen prostor spominjanja. V meandrih so skromno ovekovečena imena pokojnikov, ki poplesujejo v kamnu, se vijejo, prepletajo in nagovarjajo. Gaj spomina se navezuje na Gaj spomina I, ki je umeščen na severnem delu Parka raztrosa.

Subtly embedded in the nature sleeps The remembrance haven in the shelter of mighty oaks, talking with birds and watching the timelessness of the majestic mountains stretching over burial mounds of Ljubljana's Žale cemetery green park rim. The cross-section of lives, the cross-section of burial mounds, is carefully arranged in the infinity of the meanders, which co-create joined space of remembrance. In the meanders, the names of the deceased are humbly carved in stone. The remembrance haven presents continuation of first remembrance oasis located in the northern part of cemetery, also by The Path of Oaks.