Logo
Marjan Mušič,
Umetnost arhitekturne risbe /
The Art of Architectural Drawing


Razstava / Exhibition

Marjan Mušič, arhitekt


Zgodovinski atrij, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana

Historical Atrium, Ljubljana City Hall, Mestni trg 1

22. 6. 2016 - 14. 7. 2016

(vsak dan od 8. do 22. ure / every day from 8 a.m. to 10 p.m.
vstop prost / free entrance)