Logo
  >
Potniška postaja / Central Station, Ljubljana


Zamisel mestnih vrat, ki so se od nekdanje lege v obodnem obzidju prestavila v mestno središče, obvladuje v projektni izpeljavi kompleksno problematiko vseh vrst javnega potniškega prometa. ter odnosa postaje do mesta (terminalov do prestolnice). Obenem pa je zasnova “prometne glave” (prometnega centra) tudi izjemna priložnost, da mesto skozi območje tirnih naprav, ki so na žalost ostale na nivoju parterja (terena), poveže njegov tradicionalni in že dolgo prisotni a žal fizično ločeni, od središča odrezani severni center. Zato so osrednji motiv postajnega predela nadaljevanje obeh glavnih, sedaj prekinjenih mestnih ulic in prav tako nad tire privzdignjena potniška dvorana, ki ji dajejo trikotno obliko smiselne in najkrajše poti potnikov in meščanov (prebivalcev Ljubljane). (Smeri obeh mestnih povezav izhajata iz matrice tradicionalnega središča, ki jo prenašata v vstopni del severnega centra). Postajno območje posebej bogati in humanizira prostran park (velikosti dveh največjih mestnih parkov), ki prav tako preko tirov sklenjeno nadaljuje osrednjo mestno prometnico (hrbtenico).

The idea of the contemporary City Gate, removed from the peripheral fortification wall in the very center core of the town does in its design master the complete and complex problems of all public transportation systems. At the same time the design of the traffic center gives an exceptional opportunity to connect at last in the area of rails, unfortunately left on the ground level, the traditional center and the new one so far physically separated part of the town. Therefore are the central motifs of the Central Station area the continuity of the two main, still interrupted (cut) town streets and the central, as well over the rails placed passanger hall whose triangle form is given by the shortest and most significant (important) ways of passengers and Ljubljana citizens. (Directions of both town streets derive from the traditional town matrix thus transferred into the entrance area of the new northern centre). Central Station complex is additionally cultivated and humanized with a large park (two times bigger of the cities largest one) that continues over rails to the central town axis.

monografija / monograph
Gradivo je povzeto po arhivu Atelje Marko Mušič; Katalog ob razstavi zazidalnega načrta in projektnega gradiva za območje ljubljanske potniške postaje (zasnova razstave in kataloga: Marko Mušič, izdal: Projektni svet za izgradnjo Potniške postaje Ljubljana, natisnjeno februarja 1983 v 3000 izvodih.).
[ ǀ ]