Logo
  >
Park spomina, Jajinci pri Beogradu / The memorial Park, Jajinci near Belgrade
natečaj, 1. nagrada, 1980
projekt / project 1981-1984
arhitekt Marko Mušič

Pot brez povratka in spodnji del nekdanjega vojaškega strelišča, med svetovno vojno morišča zapornikov, sta z obsežno vodno površino izrezana in ločena od okolice. Ostajata avtentična, nedostopna in sveta, kjer je sveto v hegeljanskem smislu tisto, kar ljudi združuje.
Povzeto po projektnem besedilu

The path with no return and the lower part of the former military shooting grounds, an execution ground for prisoners during World War II, are cut out and parted from the surroundings by a vast area of water. They remain authentic, unapproachable and holly, holly in the sense as Hegel put it, a place that joins people.
[ ǀ ]