Logo
  >
Mladinski dom, kulturni center "Sedem sekretarjev SKOJ", Zagreb, Hrvaška / Youth Cultural Centre "Seven secretaries", Zagreb, Croatia

arhitekt / architect Marko Mušič

Osrednji združeni prostor spontanih dejavnosti mladinskega doma ter kulturnega centra (anonimni jugoslovanski arhitekturni natečaj, 1. nagrada, Atelje 66), prekriva svobodno in dinamično zasnovana streha, ki skupaj z bogato konfiguracijo tal opredeljuje različna območja in predele notranjščine. Notranji prostor je torej ujet med tla in streho ter sproščeno prehaja v zunanjost prostrane terase in parka...

Central area of Youth and cultural centre (Yugoslav architectural competition1 1st prize, Atelje 66) is covered by a freely, dynamically conceived roof that along with richly configured floors define different areas and interior spaces. Interior is therefore captured between the floor and the roof and flows into the vast external terraces and park… [ ǀ ]