Logo
Dostojanstvo arhitekture /
Dignity of architectureuvodno besedilo: Tomaž Brate, priprava: Sonja Kolar,
izdala Galerija Miklova hiša Ribnica, Ribnica, 2000

Iz kataloga

...Arhitektova potovanja so gotovo specifičen način spoznavanja takih ali drugačnih novih svetov. Naj gre za oddaljene ruševine preteklih kultur, frenetične metropole ali kratek popoldanski izlet, praviloma je način gledanja in princip zaznavanja precej drugačen od ostalih ogledovalcev...

The architect's trips are certainly a specific way of learning about these or other new worlds. Whether it's a distant ruins of past cultures, frenetic metropolis or a short afternoon trip, a way of viewing and detection principles are quite different from other viewers...