Logo
  >
Domus Slovenica, slovensko kulturno gospodarski center, Dunaj / Slovenian Cultural and Trade Centre, Vienna

projekt in realizacija / project and realization 1987-1989

Prostori so urejeni v znameniti secesijski stavbi na Dunaju. Ureditev obsega pregledno urejen in fleksibilen razstavni in promocijski ambient, zasnovan v longitudinalnem prostoru ob velikih zasteklitvah obstoječe palače. Uporabljeni materiali se v največji meri nevezujejo na bogato slovensko kulturo in tradicijo ter v novih duhovitih tranformacijah vzpodbujajo k premisleku in nadaljnem razvoju slovenskega gospodarstva in kulture.

Slovenian Cultural and Trade Centre is designed in a remarkable secession building in Vienna. It comprises carefully arranged exhibition and promotional ambience poured in a longitudinal space with the large glazings. The materials used are mostly related to the rich Slovenian culture and tradition. Their new witty transformations encourage reflection and further development of Slovenian economy and culture.
[ ǀ ]