Logo
  >
Spominski dom, kulturni center Mitar Trifunović-Učo, Bosanski Šamac, BiH / Memorial and Cultural Centre, Bosanski Šamac, Bosnia and Herzegovina

avtor in glavni projektant / author and chief designer: Marko Mušič, dipl.ing.arh.
Pomen nagovora arhitekturnega organizma, sestavljenega iz podobno oblikovanih temeljnih delcev se kaže v osrednjem delu spominskega središča v Bosanskem Šamcu (jugoslovanski anonimni arhitekturni natečaj, 1973, 1. nagrada in izvedba, 1980), kjer so to docela zastekljeni kristali v katerih so glavni javni programi. Kristali obdajajo vestibul meščanov, notranji trg doma in povezovalni foaje gledališke in športne dvorane. Kulturno središče je na umetni terasi privzdignjeno nad parkovno ravnico ob Savi in predstavlja jedro, pa tudi povezavo starega in novega mestnega tkiva.

Obstaja ustna legenda, da sta se obe strani med vojno sporazumeli, da se objekt očuva ter da streljajo nad njim. Tako je, za razliko od mnogih v vojni razdejanih objektov, vojno prestal brez poškodb. Celih petnajst let kasneje (ok. l. 2007) pa steklene kristale prekrijejo s trapezno pločevino, modra fasadna keramika (Buchtal), notranje zasteklitve ter interier pa postanejo lahko dostopen material za črne gradnje v okolici.

The importance of addressing the architectural organism composed of similarly shaped fundamental particles is reflected in the central part of the Memorial centre in Bosanski Šamac (Yugoslav anonymous architectural competition 1973, 1st prize and realization, 1980), which are fully glazed crystals in which the main public programs are placed. Crystals surround the citizens' vestibule, internal square and connecting foyer of theater and sports hall. Cultural centre is located on an artificial terrace above the plains along the river Sava and represents the core, as well as link between the old and new urban settlement.
There is a legend that during the war both sides agreed to protect the facility, to shoot over it. Thus, unlike many in the war-torn buildings, it passes the war with no damages. Whole fifteen years later (around 2007) glass crystals are covered, blue façade ceramic tiles, interior glazing and interior become easily accessible material for illegal buildings in the local area.


monografije / monographs
Več o projektu v monografijah / More on the project in monographs: Kolašin, Lovčen - Od človeškega k onstrančloveškemu / From Human to Trans-Human (ISBN 978-961-268-008-4), Vile / Villas (ISBN 86-7207-135-2), Znamenje / Signs (ISBN 86-7207-121-2). [ ǀ ]